Wentylacja mechaniczna z rekuperatorem
Termoizolacja domu energooszczędnego

Eliminacja mostków cieplnych

Domy energooszczędne powinny być szczelne niczym termos. Osiągnięcie takiego efektu utrudniają jednak mostki cieplne, które występują wszędzie tam, gdzie ciągłość izolacji cieplnej nie jest zachowana. Jak wynika z danych Instytutu Budynków Pasywnych, mostki cieplne odpowiadają zwykle za około 15 % sezonowych strat ciepła w budynku.
W tym tekście omawiamy:
1. Czym są mostki cieplne i jakie są ich rodzaje
2. Jak można eliminować mostki termiczne
3. Jakie są skutki nieodpowiedniej izolacji mostków cieplnych.

Rodzaje mostków cieplnych

Mostki cieplne to takie miejsca w budynku, przez które tracimy więcej ciepła niż przez regularną część przegrody. Rekomenduje się, by liniowy współczynnik przenikania ciepła dla mostków termicznych w domach energooszczędnych (NF 30) nie przekraczał 0,10 W/mK oraz 0,30 W/mK dla płyt balkonowych (dla domów pasywnych 0,01 W/mK).
Wyróżniamy dwa rodzaje mostków termicznych: mostki geometryczne oraz konstrukcyjne.

Mostki geometryczne

wynikają z kształtu budynku, są to np. wszystkie krawędzie (naroża) budynków. Straty ciepła przez mostki geometryczne są nieuniknione, ale też ich wartość jest zazwyczaj niewielka.

Mostki konstrukcyjne

wynikające z niejednorodnej konstrukcji budynku i występują tam, gdzie ciągłość izolacji jest przerwana lub izolacja jest cieńsza np.

 • przy obwodach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych, przy progach drzwi balkonowych i wejściowych, przy puszkach rolet
 • przy płytach balkonowych, gzymsach, daszkach, nadprożach,
 • tam gdzie występuje styczność z częścią nieogrzewaną budynku,
 • na styku dachu i ścian, itp.

Ten typ mostków termicznych jest szczególnie problematyczny ze względu na ryzyko dużej utraty ciepła, co może utrudnić osiągnięcie zakładanych standardów energetycznych, ale też prowadzić do wzrostu kosztów ogrzewania. Inną konsekwencją nieodpowiednio wyizolowanych mostków cieplnych jest wykraplanie sie wilgoci na ścianach wewnątrz domu i ryzyko występowania pleśni oraz zagrzybień.
Mostki cieplne konstrukcyjne dzielimy na:

 • mostki liniowe, o jednakowym przekroju poprzecznym w jednym kierunku, np. płyta balkonowa, obrzeża tworów okiennych
 • mostki punktowe, które nie posiadają jednakowego przekroju poprzecznego, np. łączniki mechaniczne w ścianie wielowarstwowej

Sposoby eliminacji mostków cieplnych

Mostki cieplne powinny zostać uwzględnione już na etapie projektu budynku. Ich ilość może zostać ograniczona do minimum poprzez zachowanie ciągłości warstwy ocieplenia w przegrodach zewnętrznych i ich połączeniach.
Do eliminacji mostków termicznych służą między innymi:

 • Rozwiązania sprzyjające zachowaniu ciągłości izolacji, np. samonośne balkony i klatki schodowe.
 • Ograniczanie niejednorodnych elementów konstrukcji, np. lukarn, w których okolicy bardzo trudno jest zachować ciągłość izolacji
 • Ciągłe i nieprzerwane izolowanie miejsc połączenia przegród np. połączenie warstwy izolacji dachu z izolacją ściany zewnętrznej na ich całej długości.
 • Przekładki izolacyjne między murem fundamentowym, a ścianą zewnętrzną budynku w celu ograniczenia wychłodzenia z gruntu lub osadzenie domu na płytach fundamentowych (tzw. ciepła płyta fundamentowa).
 • Ciepły montaż stolarki okiennej – przesunięcie okna w warstwę izolacji termicznej w celu ograniczenia straty ciepła na styku ramy okiennej i ściany zewnętrznej. Przy nieodpowiedniej izolacji wychłodzenie dookoła okna może rozprzestrzeniać się nawet w na obszarze ponad pół metra, co przy dużej ilości otworów okiennych może znacznie obniżyć ogólne parametry izolacyjne przegrody.
 • Koszyki izolacyjne stosowane na styku między zewnętrznymi elementami żelbetowymi, a stropem lub ścianami wewnętrznymi.
 • Zastosowanie pustaków izolacyjnych jako elementów nośnych zamykających przerwę w osłonie izolacyjnej na połączeniu ścian zewnętrznych i płyty przyziemia w celu skutecznego ocieplenia części cokołowej budynku.
 • Montaż rynien i elementów odwodnienia sposób, który nie przerwie ciągłości izolacji, jej podcienienia lub zawilgocenia

Skutki nieodpowiedniej izolacji mostków cieplnych

 • Mostki cieplne działają jak przerwa w izolacji – sprawiają, że dogrzanie domu, szczególnie w warunkach silnego wiatru oraz zimą, jest utrudnione. Ciepłe ogrzane powietrze przedostaje się przez nieszczelności na zewnątrz – starta musi być zbilansowana poprzez ponowne nagrzanie takiej samej masy powietrza, co sprawia, że koszty ogrzewania rosną.
 • Na skutek różnicy temperatur tworzą się mikroprzeciągi, co zmniejsza komfort użytkowania pomieszczenia.
 • Występowanie mostków cieplnych może prowadzić do zawilgotnienia przegród i obniżenia właściwości termoizolacyjnej wełny mineralnej, a także nawet do osłabienia konstrukcji budynku.
 • Podwyższenie wilgotność powietrza na skutek niższej temperatury na powierzchni ściany zwiększa ryzyko rozwoju grzybów i pleśni, co ma negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców, zwiększa ryzyko alergii i chorób układu oddechowego.

Formularz kontaktowy

Poznaj rozwiązania polecane dla domów energooszczędnych

Baza wiedzy Thermo House