Ogrzewanie podłogowe
Dom murowany czy szkieletowy -...

Pompa ciepła (gruntowa, powietrzna)

Pompa ciepła to urządzenie pobierające ciepło z tzw. źródła dolnego (grunt, woda gruntowa lub powierzchniowa, powietrze) i oddająca je do tzw. źródła górnego, czyli instalacji grzewczej. Do pompowania ciepła wykorzystywana jest energia elektryczna. Pompy ciepła mają opinię urządzeń energooszczędnych i proekologicznych. Innymi zaletami pomp są wysoka bezawaryjność i automatyczne działanie, nie wymagające pracochłonnej obsługi ze strony użytkowników. Dodatkowo pompa może być w razie potrzeby wykorzystana do chłodzenia pomieszczeń.

W tym artykule omawiamy:

  1. Sprawność pomp określaną przez parametr COP
  2. Szacunkowe koszty ogrzewania
  3. Rodzaje pomp ciepla
  4. Szacunkowe koszty instalacji

Wysoka efektywność pomp ciepła

Pompy ciepła są uważane za najsprawniejsze z obecnie dostępnych urządzeń grzewczych. W instalacjach domowych współczynnik sprawności pompowania ciepła (COP) wynosi zwykle 3-6 co oznacza, że pompa zużywa 1 kWh energii elektrycznej do wytworzenia 3-6 kWh energii cieplnej. Szacunkowo przyjmuje się, że pompa o mocy 7-10 kW może ogrzać dom o pow. 150-200 m2 (przy założeniu dobrej izolacji termicznej budynku).

Niskie koszty ogrzewania

Z wysokiej efektywności pomp ciepła wynikają wyjątkowo niskie roczne koszty ogrzewania. Szacunkowo ogrzanie i dostarczenie ciepłej wody użytkowej dla domu o pow. 200 m2 określane jest na poziomie 1000-2000 zł.

Dla porównania przybliżone koszty ogrzewania przy pomocy instalacji gazowej to ok. 3000 zł a elektrycznej nawet 6000 zł.

Rodzaje pomp ciepła

Powietrzna pompa ciepła

Ta relatywnie tania i najłatwiejsza w montażu pompa ciepła pobiera energię z powietrza. Nie wymaga spełnienia dodatkowych wymagań jak wielkość działki, rodzaj gruntu czy wód gruntowych. Może być montowana również w gotowym domu.

Wadami pompy typu powietrze jest niski, w porównaniu z innymi pompami, współczynnik COP oraz ograniczone możliwości pracy w niskich temperaturach. Zwykle stosowane jest rozwiązanie uzupełniające – przy znaczącym spadku temperatury ogrzewanie wspomaga lub przejmuje kocioł.

Wodna pompa ciepła

Dostępnych jest kila odmian pompy działającej w oparciu o wodę gruntową lub powierzchniową.

W przypadku pompy działającej w oparciu o wody gruntowe muszą one spełniać kilka wymagań jak głębokość, a także odpowiedni skład chemiczny. Istotną wadą pompy tego typu jest brak odporności na nieprzewidziane zmiany dotyczące wód gruntowych lub spadku wydajności studni zrzutowych.

Gruntowa pompa ciepła

Pobiera energię z ziemi przy pomocy układu rur (kolektora). Zaletą gruntowej pompy ciepła jest stały i wysoki współczynnik COP oraz efektywna praca nawet w bardzo niskich temperaturach. Pompa taka może bezpiecznie funkcjonować jako jedyne źródło ciepła w budynku. Wadą pompy gruntowej jest wysoki koszt wykonania kolektora. Rodzaj kolektora uzależniony jest od wielkości działki.

Kolektor poziomy (płaski, spiralny) można zastosować tylko na większych działkach, najefektywniej działa na gliniastym i wilgotnym gruncie.

Kolektor pionowy może być stosowany nawet na niewielkich działkach, jego wadą jest koszt odwiertów pozwalających na instalację, które mogą być prowadzone nawet do głębokości 200m

Odbiorniki ciepła

Pompa ciepła uzyskuje najwyższą sprawność współpracując z dużym, niskotemperaturowym odbiornikiem ciepła. Najczęściej spotykane jest połączenie pomy ciepła i ogrzewania podłogowego. W przypadku wykorzystania grzejników – konieczny jest wybór urządzeń dostosowanych do pracy z wodą o temperaturze ok. 50°C i w efekcie odpowiednio dużych.

Koszt zakupu i instalacji1

  • najtańsza, powietrzna pompa ciepła przeznaczona jedynie do podgrzewania wody użytkowej to koszt poniżej 10 tys. zł.

  • pompa powietrzna z montażem to koszt około 20-35 tys. zł

  • koszt pompy gruntowej z kolektorem poziomym zaczyna się od około 40 tys. (bez kosztu odwiertów i dodatkowego wyposażenia)

https://kb.pl/porady/pompa-ciepla-cena-zastosowanie-zasada-dzialania/

http://instalacjeb2b.pl/baza_wiedzy/vademecum-i-artykuly/90-urzadzenia-i-akcesoria-grzewcze/7756-pompy-ciepla-wybor-systemu-i-koszty,http://www.instalator.pl/2017/04/pompy-ciepla-ewolucja-technologiczna/

Formularz kontaktowy

Poznaj rozwiązania polecane dla domów energooszczędnych

Baza wiedzy Thermo House