Fundamenty i stan zerowy

1. Rozpoczynamy prace
Oficjalne budowa domu rozpoczyna się w momencie podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Jest to między innymi wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, ogrodzenie terenu budowy, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową obiektów tymczasowych.

2. Roboty ziemne
Ściągnięcie humusu i wyrównanie terenu, przygotowanie drogi dojazdowej, jeżeli dom jest w głębi działki.
Wykonanie wykopu do rzędnej projektowej.

3. Fundamenty
Wykonujemy zbrojenia według projektu, szalujemy ławy fundamentowe i betonujemy.

4. Ściany piwnic, strop nad piwnicą i schody

5. Izolacje przeciwwilgociowe lub przeciwwodne

6. Izolacje termiczne

Formularz kontaktowy

Poznaj rozwiązania polecane dla domów energooszczędnych

Baza wiedzy Thermo House